Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

      Ngày 23/10/2020, Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí thường trực UBMTTQ; Lãnh đạo các Ban: Kinh tế - xã hội, Pháp chế - HĐND thị xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

TT Duy Tien 1.jpgToàn cảnh hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp thường lệ cuối năm sẽ diễn ra trong 1,5 ngày ( dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15-20/12/2020 ), kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo: Các báo cáo, tờ trình của UBND thị xã; báo cáo của Hội đồng nhân dân thị xã; báo cáo của các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự; Thông báo của Ủy ban MTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; Kỳ họp sẽ dành thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; kỳ họp và dự kiến thông qua 02 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021

DC Thanh Duy Tien.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy,

Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã, phường chuẩn bị các điều kiện để các Tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt; UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền; Văn phòng HĐND&UBND thị xã đôn đốc các cơ quan gửi văn bản trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy định, các báo cáo ngắn gọn, chất lượng, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp; Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh thị xã có kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, Đài truyền thanh thị xã cần chuẩn bị trang thiết bị tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình kỳ họp…./.

 Tin&ảnh: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên