Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức, sự kiện Ban Pháp chế  
30/10/2015
Thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trong các ngày 26, 27 và 28/10/2015; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh đối với Sở Công thương, UBND thành phố Phủ Lý và UBND huyện Lý Nhân. Đồng chí Hoàng Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBMT Tổ quốc tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành có liên quan: Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Công Thương.
29/05/2015
Chiều ngày 26/5/2015, Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BPC ngày 21/4/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (thời điểm từ 01/01/2014 đến 31/3/2015), Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài nguyên và môi trường. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban quản lý các KCN; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
07/11/2014
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-BPC ngày 08/10/2014 về việc chấp hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 04-05/11/2014 Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại các đơn vị: Sở Xây dựng, UBND Thành phố Phủ Lý và giám sát qua báo cáo đối với các UBND huyện còn lại. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ trì tại các buổi làm việc. Tham dự đoàn có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo sở Tư pháp.
16/05/2014
Thực hiện kế hoạch số 07/KH-BPC ngày 10/4/2014 về việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013, từ ngày 06 đến ngày 08/ 05/ 2014 Ban Pháp Chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Đ/c Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo sở Tư pháp.
28/11/2013
Chiều 27/11/2013, Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BPC ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Nam đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh trủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.
06/07/2012
Chiều ngày 2/7/2012, Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với UBND thành phố để nghe báo cáo việc xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý; đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban pháp chế; đại diện lãnh đạo sở Xây dựng, sở Nội vụ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các đồng chí chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.
06/06/2012
Thực hiện kế hoạch số 27/KH-BPC ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, trong các ngày 25, 29, 30, 31/5 và 1/06/2012 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề: "công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh" tại một một số Sở, ngành và huyện. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo sở Tài chính; lãnh đạo sở Nội vụ và các chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.