Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022

         Ngày 02/12/2022, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

kim bang-thang 12.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

         Tại phiên họp, các đại biểu tham dự phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện từ phiên họp tháng 9/2022 đến nay. Theo báo cáo, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đã tổ chức thành công 01 kỳ họp chuyên đề HĐND huyện để xem xét quyết định những nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND của huyện, việc giải quyết, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức các hội nghị giao ban thường kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của huyện, qua đó kịp thời nắm bắt, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; phân công các vị đại biểu HĐND huyện tiếp dân tại trụ sở xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử.

dc son-kim bang-thang 12.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

         Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả của các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban HĐND huyện tập trung phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 huyện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhất là trong tổ chức các kỳ họp, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào những lĩnh vực môi trường, đất đai và an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp…; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; tăng cường phối hợp nhằm giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp, phục vụ kịp thời phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.