Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện.

         Sáng ngày 24/02/2023, Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND; Lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan của huyện.  

        Theo dự kiến của Thường trực HĐND huyện, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân khóa XX được tổ chức trong ½ ngày, vào sáng ngày 03/3/2023 tại hội trường UBND huyện. Kỳ họp sẽ thảo luận xem xét và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023; xem xét thông qua các tờ trình của UBND huyện gồm: đề nghị về việc sử dụng nguồn tăng thu và kinh phí dự phòng ngân sách huyện năm 2022; phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư đối với một số dự án gồm: tu bổ tôn tạo một số hạng mục di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông xã Nhân Mỹ, dự án cải tạo nâng cấp kiên cố hóa kênh T43 trên địa bàn huyện, dự án đề án hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng trên địa bàn 21 xã, thị trấn. Kỳ họp cũng sẽ xem xét quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 06 dự án và cho dừng đầu tư đối với một số dự án..

         Thảo  luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, sự cần thiết đối với những nội dung trình kỳ họp.

thuan_lynhan_ky13.png

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp, để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ; các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết nghị; Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp./.