Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của hđnd tỉnh

Tuần 28 : Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 (Sáng): Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về nội dung, chương trình Kỳ họp
14:00-17:00 (Chiều): Hội nghị tuyên truyền, phục vụ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh. - Lãnh đạo HĐND tỉnh; - Các Phó trưởng ban HĐND tỉnh; - Lãnh đạo VPHĐND tỉnh; - Đại biểu theo GM
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 Lãnh đạo HĐND tỉnh;
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Dự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục, nhiệm kỳ 2020-2025 Lãnh đạo HĐND tỉnh;
14:00-17:00 (Chiều): Giao ban TT HĐND, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh. - Lãnh đạo HĐND tỉnh; - Các Phó trưởng ban HĐND tỉnh; - Lãnh đạo VPHĐND tỉnh,TH;
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/07/2020
07:00-11:30 (Sáng): Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về nội dung, chương trình Kỳ họp
14:00-17:00 (Chiều): Hội nghị tuyên truyền, phục vụ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh. - Lãnh đạo HĐND tỉnh; - Các Phó trưởng ban HĐND tỉnh; - Lãnh đạo VPHĐND tỉnh; - Đại biểu theo GM
Thứ 3
07/07/2020
07:00-17:00 Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 Lãnh đạo HĐND tỉnh;
Thứ 4
08/07/2020
...
Thứ 5
09/07/2020
07:00-11:30 Dự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục, nhiệm kỳ 2020-2025 Lãnh đạo HĐND tỉnh;
14:00-17:00 (Chiều): Giao ban TT HĐND, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh. - Lãnh đạo HĐND tỉnh; - Các Phó trưởng ban HĐND tỉnh; - Lãnh đạo VPHĐND tỉnh,TH;
Thứ 6
10/07/2020
...
Thứ 7
11/07/2020
...
Chủ nhật
12/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...