Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của hđnd tỉnh

Tuần 15 : Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự phiên họp thảo luận các chương trình, đề án trong chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh (Lãnh đạo HĐND tỉnh )
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự hôi nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, Tết nguyên đán Tân Sửu; triển khai phương án bảo đảm ANTT bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Lãnh đạo HĐND tỉnh)
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
05/04/2021
07:30-11:30 Dự phiên họp thảo luận các chương trình, đề án trong chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh (Lãnh đạo HĐND tỉnh )
Thứ 3
06/04/2021
07:30-11:30 Dự hôi nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, Tết nguyên đán Tân Sửu; triển khai phương án bảo đảm ANTT bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Lãnh đạo HĐND tỉnh)
Thứ 4
07/04/2021
...
Thứ 5
08/04/2021
...
Thứ 6
09/04/2021
...
Thứ 7
10/04/2021
...
Chủ nhật
11/04/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...