Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của hđnd tỉnh

Tuần 26 : Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Thường trực HĐND tỉnh giao ban Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Văn phòng tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/06/2022
...
Thứ 3
21/06/2022
...
Thứ 4
22/06/2022
...
Thứ 5
23/06/2022
14:00-16:00 Thường trực HĐND tỉnh giao ban Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Văn phòng tỉnh uỷ
Thứ 6
24/06/2022
...
Thứ 7
25/06/2022
...
Chủ nhật
26/06/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...