Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 09 (kỳ họp chuyên đề ) ...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 09 (kỳ họp chuyên đề ) Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Sáng ngày 03/02/2023, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 09 (kỳ họp chuyên đề ) Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND; Lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan của huyện. 

hue-kb-ky 9.png
Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng báo cáo tại hội nghị

          Theo dự kiến của Thường trực HĐND huyện, kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức 1/2 ngày (từ ngày 13-17/02/2023) tại hội trường UBND huyện. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của UBND huyện: báo cáo danh mục bổ sung và cân đối  nguồn vốn các dự án đầu tư công năm 2023; báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND huyện gồm: Xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND huyện về nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND huyện; đề xuất chủ trương đầu tư đối với 05 dự án; về việc bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án; Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

son-kb-ky 9.png
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện căn cứ nội dung, chương trình kỳ họp, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ; các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết nghị; Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp./.