Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hi...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

         Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm. Từ ngày 25/4-28/4/2023, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

thanh tam.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Thanh Tâm

         Qua giám sát, Ban Pháp chế nhận thấy việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cơ bản được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm đảm bảo đúng thẩm quyền. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu là phạt tiền. Vi phạm hành chính trên địa bàn huyện tập trung trong các lĩnh vực: An ninh trật tự, điện lực, quốc phòng (nghĩa vụ quân sự), giao thông, đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm; y tế (phòng chống dịch Covid - 19).

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được phong phú về nội dung và chưa đa dạng về hình thức; việc tổ chức các hoạt động tuyền tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật còn hạn chế; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật đa số là cán bộ kiêm nhiệm nên kỹ năng tuyên truyền có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

cuong-thanhtam.jpg

Đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được. Đồng thời đề nghị các địa phương kịp thời rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

         Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện và cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải cơ sở; phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các vi phạm đảm bảo khách quan, đúng thẩm quyền, đúng quy định; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chú trọng các biện pháp khắc phục hậu quả; nâng cao năng lực, vai trò tham mưu của cán bộ, công chức tại địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn./.