Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 năm 2023

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 năm 2023

        Ngày 08/5/2023, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 5 năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo các Ban của HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

hue-giaobant5.jpg
Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

         Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong tháng 4/2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, xã, thị trấn thường xuyên giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương như: Công tác xử lý vi phạm đất đai, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, GPMB, phòng chống dịch bệnh… ; tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND xã, thị trấn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2022 và tình hình nợ công thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát công tác di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện đối với một số xã trên địa bàn.

        Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 

         Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn được thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 đảm bảo đúng Luật; triển khai giám sát chuyên đề theo kế hoạch; làm tốt công tác tiếp dân; đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân trên địa bàn./.