Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thị Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã Duy ...

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND thị Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã Duy Tiên, khóa XIX

        Chiều ngày 21/5/2020, Thường trực HĐND thị xã Duy tiên tổ chức Hội nghị thống nhất, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBND, Ban TTUBMTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Dc Luc PCT HDND DT.jpg
 
Các đại biểu dự hội nghị

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo HĐND thị xã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp thứ mười một dự kiến sẽ diễn ra trong 01 ngày ( trong khoảng thời gian từ 20-30/7/2020). Kỳ họp sẽ xem xét các nội dung: Các báo cáo, tờ trình của UBND thị xã; báo cáo của  Hội đồng nhân dân thị xã; báo cáo của các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự; Thông báo của UBMTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ mười một– HĐND thị xã. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; dự kiến thông qua 05 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn chủ trương đầu tư công của thị xã; Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu các chức danh HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

PCT HDNĐ DUY TIEN.jpg
Ông Nguyễn Văn Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,

Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thị xã kết luận hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thị xã thống nhất một số nội dung: Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị các báo cáo, tờ tình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ gửi các đại biểu nghiên cứu; các Tổ đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri vào 05/6/2020. Đài truyền thanh thị xã chuẩn bị trang thiết bị tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình kỳ họp; Công an thị xã và Ban Chỉ huy quân sự thị xã đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Văn phòng HĐND&UBND thị xã căn cứ vào Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian và chuẩn bị điều kiện phục vụ Kỳ họp./.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên