Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

         Ngày 22/9/2022, Thường trực HĐND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghij có có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện;Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

a huy-binh luc giao ban.jpg

 Đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

         Theo đánh giá của Thường trực HĐND huyện Bình Lục: Quý III/2022, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật: Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo dân chủ đúng quy định, kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn; các nghị quyết được ban hành đã cụ thể hoá chủ trương của Huyện ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; đồng thời tập trung triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện, nhất là Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2022. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục làm tốt công tác phối hợp theo quy chế đã ký kết; phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, đôn đốc, theo dõi, giám sát và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề tập trung vào nội dung liên quan đến vấn đề bức xúc của cử tri như công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống bão lụt, các khoản thu theo quy chế dân chủ tại các đơn vị trường học...; duy trì công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư KNTC của công dân; cùng  với đó, Thường trực HĐND huyện đã triển khai, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện trước kỳ họp với cử tri và nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn..

        Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; đề xuất giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của HĐND các cấp của huyện trong thời gian tới.

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả của HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong quý III/2022. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: UBND huyện tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND huyện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, nhất là thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công, các dự án trọng điểm của huyện; hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các Ban của HĐND huyện rà soát hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung kiến nghị, bức xúc kéo dài; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, của cơ quan, đơn vị để trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; tiếp tục tập trung chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 2 xã An Ninh, Tiêu Động tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; rà soát các xã còn lại xây dựng đề án NTM nâng cao giai đoạn 2022 – 2025 và xây dựng huyện đạt NTM nâng cao vào năm 2025…Thường trực HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp, trong đó tập trung chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sạch nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND về phát triển KT-XH ở địa phương.​