Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân nhân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân nhân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Sáng ngày 15/12/2021, Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

a son-kim bang.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

         Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã quyết tâm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt gần 1.257 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp tăng 2,5%; sản xuất công nghiệp đạt trên 17.600 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2020, đạt 165,4% kế hoạch tỉnh giao; Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 80,8 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho 3.495 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,31%; thêm hai xã  Nhật Tựu và Nguyễn Uý đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: việc thực hiện một số đề án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra; giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, một số dự án trọng điểm còn khó khăn; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là về đất đai, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, quản lý khai thác khoáng sản còn chưa hiệu quả …

cac dai bieu.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Kim Bảng

        Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng đã đạt được trong năm 2021; đồng thời thông tin về những kết quả cơ bản của kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIX. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HĐND huyện tại kỳ họp này, tập trung thảo luận và đưa ra một số giải pháp khắc phục một số vấn đề như: thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; thực hiện các đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra; Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông còn hạn chế; tiến độ GPMB, thi công ở một số dự án trọng điểm còn chậm so với yêu cầu; Đồng thời đề nghị huyện Kim Bảng cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, hướng mục tiêu xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

        Tại kỳ họp, Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện, HĐND huyện đã  xem xét, tập trung thảo luận, thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề gồm  (20 nghị quyết):  Nghị quyết về kinh tế-xã hội, các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án (16 nghị quyết); đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.