Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Ngày 16/12/2020, Tại hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười bảy HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp; tham dự kỳ họp có Lãnh đạo UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

HDND Thanh Liem.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2020; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ  năm 2021 của huyện; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, để các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua kỳ họp có tính khả thi cao.

     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các  báo cáo công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện...

     Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2020, huyện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 13/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,96%; thu ngân sách đạt 116% so với kế hoạch năm; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 103,7 % kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo còn 1,74% (giảm so với cùng kỳ 0,52%)

       Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo HĐND tỉnh ghi nhận những thành tựu, kết quả mà huyện đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Thanh Liêm cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; làm tốt công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Bac Loi.jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

     Cũng tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND huyện, Lãnh đạo các Phòng trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết tại kỳ họp./.

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm