Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Sáng ngày 18/10/2021, Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề ) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp; tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện Ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo UBND, UBMTTQ  huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

a son-ky bang ky 3.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện nghe Thường trực HĐND huyện trình bày tờ trình của Thường trực HĐND huyện về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2030; Lãnh đạo UBND huyện trình bày các tờ trình của UBND huyện: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; chủ trương đầu tư 18 dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện về kết quả thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp của UBND huyện.

dai bieu-kim bang ky 3.jpg

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

          Trên cơ sở thảo luận, thống nhất cao, 100% đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết theo nội dung, chương trình kỳ họp. Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Kim Bảng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.