Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 H...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố.

         Ngày 12/10/2022, Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND thành phố  khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố và Lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan của thành phố.

          Tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố khóa XIX. Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày trong khoảng từ 14-21/12/2022; kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ, Toàn án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố như: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; Kết quả thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự, công tác quân sự quốc phòng địa phương; báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri... ..

         Kỳ họp cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2023; giao kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023; chủ trương đầu tư các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

đc chuong-phu ly.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; các nội dung trình tại kỳ họp Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố phân công các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp.

đc toan-phu ly.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn  Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tích cực, chủ động xây dựng dự thảo các nghị quyết, các báo cáo, tờ trình đảm bảo theo các mốc thời gian theo kế hoạch tổ chức kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND &UBND thành phố trong việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, thời gian đề ra. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp với Thường trực HĐND các xã, phường tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri; việc tiếp xúc cử tri các địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức, thu thập đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân thành phố. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo tốt các điều kiện để kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố diễn ra thành công tốt đẹp./.