Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Lý Nhân giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

        Ngày 24/10/2022, Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

a thuan-hn giao ban-ly nhan.png

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

 Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện, HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật. Tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND huyện, thông qua 34 nghị quyết; công tác điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cho 536 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; qua khảo sát, giám sát kiến nghị, đề nghị UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định; đôn đốc, giám sát tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật... Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức thành công các kỳ họp, khảo sát, giám sát, triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp HĐND xã, thị trấn đến các tầng lớp nhân dân ở địa phương...

        Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được,  những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm chương trình hoạt động 03 tháng cuối năm 2022.

toan canh-hn giao ban-ly nhan.png

Toàn cảnh Hội nghị

        Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong 09 tháng đầu năm 2022. Trong 03 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp đúng quy định; tăng cường công tác khảo sát, giám sát, trong đó tăng cường giám sát đối với những vấn đề được dư luận, cử tri quan tâm. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện quán triệt tại hội nghị.