Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Ngày 15/12/2021, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX. Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp; tham dự kỳ họp có các đồng chí: đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Duy tiên, Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Lãnh đạo các phòng ban của thị xã và các đại biểu HĐND thị xã khóa XX.

dai bieu.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Duy Tiên

        Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét các báo cáo công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 theo quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã; xem xét báo cáo chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong tình hình mới.

        Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã xem xét các tờ trình: đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách thị xã và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2022; thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định mức hỗ trợ xây dựng mới và cải cạo, nâng cấp Nhà văn hóa thôn, Tổ dân phố giai đoạn 2022-2025; đề nghị phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công do thị xã quản lý; phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025"; về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (do chuyển công tác khác). Các đại biểu cũng nghe Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

       Thay mặt UBND thị xã, đồng chí Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình một số nội dung chất vấn: tiến độ cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình được hưởng đất hỗ trợ 7% trên địa bàn thị xã; giải pháp để ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới; biện pháp giải quyết tình trạng người dân tập kết rác thải không đúng nơi quy định…

pham hong thanh-chu tich hdnd.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy,

 Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị: UBND thị xã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết HĐND thị xã thông qua, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư; quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phát triển các mô hình kinh tế tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt quan tâm chỉ đạo phòng, chống có hiệu quả các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn./.