Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thành phố, nh...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Ngày 15/12/2021, HĐND thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các vị  Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn Thành phố Phủ Lý. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố; các  đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND các phường xã, các cơ quan, doanh nghiệp và các đại biểu HĐND thành phố...

a toan-ky 3.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,

 Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh Kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố là kỳ họp thường lệ cuối năm sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư. Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng mong đợi củacử tri và nhân dân thành phố.

phu ly-ky 3.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Phủ Lý

          Ngay sau phần khai mạc, thay mặt cho UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố trong năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND thành phố; Ban Thường trực UBMTTQ thành phố báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố. Cũng tai kỳ họp HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo về: kết quả ước thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2021, dự toán NSNN địa phương năm 2022; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

a hoang-phu ly.jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

        Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: các vị đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, nhất là những vấn giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022; HĐND thành phố tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với thực tế tại địa phương; UBND thành phố tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, nhất là về các cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân.

        Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 15-16/12/2021.