Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố Phủ Lý giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, công tác quản l...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố Phủ Lý giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, công tác quản lý thu chi quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Phù Vân.

         Ngày 10/11/2022, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thành phố Phủ Lý giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, công tác quản lý thu chi quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Phù Vân (T.P Phủ Lý) từ 01/01/2021 đến 30/9/2022. Đoàn giám sát có đồng chí Đỗ Thị Thu Huế, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức thành uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; tham dự buổi giám sát có thành viên Đoàn giám sát; đại diện Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các đồng chí cán bộ chuyên môn của xã Phù Vân.

ban kt-xh phu ly gs.jpg

Lãnh đạo xã Phù Vân báo cáo Đoàn giám sát

         Tại buổi làm việc, Lãnh đạo xã Phù Vân báo cáo Đoàn giám sát kết quả thực hiện chế độ chính sách cho người có công, công tác quản lý thu chi quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã.Theo báo cáo của UBND xã, tính đến ngày 30/9/2022, tổng số đối tượng người có công trên địa bàn xã quản lý là 250 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm;các phong trào vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng, đỡ đầu được các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân tích cực hưởng ứng. Chế độ thăm hỏi, tặng quà cho người có công, các đối tượng chính sách được duy trì thường xuyên. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn xã…

         Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát phát biểu làm rõ thêm những kết quả và hạn chế mà UBND xã đã đạt được trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công. Và đại diện lãnh đạo xã đã nghiêm túc tiếp thu để thực hiện trong thời gian tới.

        Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thị Thu Huế, Trưởng Ban Tổ chức thành uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện các chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn xã; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra mà xã cần quan tâm khắc phục. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị trong thời gian tới xã Phù Vân tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công theo quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo việc thực hiện chi trả chế độ, trợ cấp cho người có công với cách mạng; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng BTXH được kịp thời khi được xét là đối tượng hưởng chế độ; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống đối với gia đình người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn./.