Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin hoạt động Chi bộ, Đảng bộ  
Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chiều ngày 16/10/2017, tại trụ sở HĐND tỉnh, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam, tổ chức Đại hội Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung,Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Đỗ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; tham dự Đại hội còn có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Ban chuyên trách HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung,Ủy viên BTV Liên đoàn tỉnh,

 Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo

         Trong nhiệm kỳ 2012-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; Đảng ủy Văn phòng HĐND  tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo Văn phòng, các Ban HĐND, BCH Công đoàn Văn phòng đã triển khai và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở, đã đạt được một số kết quả như: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động (CBCCNLĐ) trong cơ quan, BCH Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong việc đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho CBCCLĐ về chế độ lương, phụ cấp, xét nâng lương, các chế độ BHXH, BHYT, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để CBCC trong cơ quan được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyên truyền, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến CBCCNLĐ, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng năm, triển khai, thực hiện phát động, ký cam kết thi đua giữa thủ trưởng cơ quan với BCH công đoàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Triển khai làm tốt công tác nữ công, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tài chính.... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế cần được khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn có lúc còn chưa kịp thời; các hoạt động còn chưa nhiều, nội dung chưa thật sự phong phú để thu hút nhiều đoàn viên tham gia..

         Các đại biểu dự đại hội đã tham luận, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của đại hội, các ý kiến đã đánh giá một cách khách quan về tình hình CBCCNLĐ và thực trạng hoạt động của Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

           Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung,Ủy viên BTV Liên đoàn tỉnh,  Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, công chức, lao động và tổ chức Công đoàn cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị BCH khóa tới cần tập trung triển khai một số nội dung: BCH tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua việc tổ chức cho CBCCNLĐ tham gia học tập quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết của HĐND tỉnh. BCH bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, tổ chức phát động và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên CBCCNLĐ, thực hiện tốt công tác phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình, tư tưởng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đoàn viên CBCCNLĐ; Đổi mới công tác nữ công, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ công đoàn. Đề nghị BCH công đoàn sau Đại hội căn cứ vào Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ III xây dựng chương trình toàn khóa và triển khai thực hiện đạt kết quả.

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

         Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy,Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương các nỗ lực của đoàn viên công đoàn những thành tích của đoàn viên công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đề nghị Công đoàn, BCH Công đoàn cần làm tốt một số nhiệm vụ: làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong điều kiện có nhiều đặc thù về bộ máy và con người cơ quan. Đề nghị đoàn viên công đoàn với tinh thần, trách nhiệm của mình phân tích những nguyên nhân của hạn chế  để tìm giải pháp khắc phục, thúc đẩy phong trào CĐ VP phát triển mạnh mẽ, vững chắc, toàn diện; chú trọng chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của CBCCNLĐ, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng nhiệm vụ của cơ quan. Công đoàn đi đầu trong việc xây dựng môi trường văn hóa, cơ quan văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng cá nhân, làm cho quan hệ giữa con người trong cơ quan sống với nhau có nghĩa có tình, có trách nhiệm, thông qua môi trường văn hóa công sở mỗi cá nhân phấn đấu nhiều hơn, bám sát phong trào thi đua yêu nước đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển của cơ quan Văn phòng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, nâng cao trình độ, trí tuệ, năng lực chuyên môn. BCH Công đoàn giúp Lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn cơ quan xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể đánh giá đúng người, đúng việc, nêu cao các điển hình tiên tiến, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các hành vi thiếu lành mạnh. Lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm để bầu vào BCH khóa III và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Lãnh đạo HĐND tỉnh

tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh

            Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng kết quả của Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đề nghị BCH Công đoàn cơ quan bám sát các các chỉ tiêu, cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đối với Công đoàn Văn phòng, đề nghị cụ thể hóa phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh đó là “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” sát với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, với mục tiêu là nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND  đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo HĐND tin tưởng trong nhiệm kỳ tới với sự đổi mới sáng tạo, hoạt động của Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh.

            Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp đó Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên ./.

Phòng Tổng hợp