Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tin tức, sự kiện Chi bộ, Đảng bộ  
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
          Chiều 19/1/2018, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Văn phòng.​
​​​IMG_7035 (900 x 600).jpg

Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy Văn phòng trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

             Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã đạt được những kết quả: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh và các Chi bộ trực thuộc quan tâm thường xuyên. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nghiêm túc tham gia các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết TW5, TW6 (khóa XII) và các Chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, quê hương nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; Công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã chỉ đạo các Chi bộ duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc, đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan. Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm, năm 2017, thực hiện các thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí; tiếp nhận 02 đồng chí đảng viên mới về nhận công tác ở cơ quan; Công tác kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ Văn phòng đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng.

           Kết quả đánh giá Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Đảng bộ Văn phòng được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh"; 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng đạt “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh"; Trong đó, Chi bộ I được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu".  100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

         ​Tại hội nghị, các đồng chí cấp ủy thay mặt cho các Chi bộ trong Đảng bộ đã phát biểu tham luận đóng góp cho nội dung báo cáo, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2018

IMG_7044 (900 x 600).jpg

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong năm vừa qua, đồng chí đề nghị Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chỉ đạo học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với cơ quan; duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định; quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, coi kiểm tra giám sát là chức năng lãnh đạo của đảng; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể, thường xuyên chăm lo đời sống của cán bộ, đảng viên..

          Tại hội nghị, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân của Đảng bộ.

         Kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện cấp ủy các Chi bộ, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện tốt trong năm 2018 như: nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu của  đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đó tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW 06 khóa XII; năm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo các hoạt động đoàn thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.​


IMG_7052 (900 x 600).jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 
trao quyết định khen thưởng cho tập thể Chi bộ I