Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tin tức, sự kiện Chi bộ, Đảng bộ  
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

       Ngày 29/12/2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Văn phòng.

IMG_4991.JPG

Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, báo cáo tổng kết công tác

 xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2021

       Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, phổ biến kịp thời, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng việc bồi dưỡng lý luận chính trị tới cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới cho Đảng bộ, trong năm kết nạp 02 đảng viên mới; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; việc kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đề ra.

       Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt nhiều kết quả tích cực: hoạt động HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh; tổ chức 06 kỳ họp (trong đó 02 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề), nội dung kỳ họp có nhiều cải tiến, sắp xếp khoa học, kỳ họp dành thời gian phù hợp cho việc thảo luận, chất vấn; công tác thẩm tra được chủ động, có tính phản biện cao, là căn cứ giúp các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở thảo luận, quyết định; các Nghị quyết được xem xét, thông qua phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống ( ban hành 89 nghị quyết); hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo theo kế hoạch, tập trung giám sát vào những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm (tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề); Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

      Kết quả đánh giá Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020, Đảng bộ Văn phòng xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó Chi bộ I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu". 100% Đảng viên thuộc đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó một số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã phát biểu tham gia đóng góp cho nội dung báo cáo, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2021.

IMG_4998.JPG

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ trong năm 2021 phát huy kết quả đạt được, tìm ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình của đơn vị, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thực hiện hiệu quả; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trong đó giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất cho Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác trong năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo chế độ, chính sách, thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên.

        Tại hội nghị, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân của Đảng bộ.

IMG_4999.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy trao Giấy  khen cho tập thể Chi bộ I

IMG_5003.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy trao Giấy  khen cho đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ( đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

IMG_5005.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Phòng Tổng hợp