Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ II, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

Tin tức, sự kiện Chi bộ, Đảng bộ  
Đại hội Chi bộ II, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

      Chiều 30/12/2019, tại trụ sở HĐND tỉnh, Chi bộ II đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2023. Dự và chỉ Đạo đại hội có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên BTV Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh; tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng; Trưởng các tổ chức Đoàn thể; các đảng viên Chi bộ II.

IMG_3551 800.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo

 chính trị tại đại hội

     Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ II, nhiệm kỳ 2020-2023. Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, sự phối hợp của các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và các Chi bộ trong Đảng bộ, Chi bộ II đã đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể, tích cực phấn đấu đạt được một số kết quả: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập và quán triệt các Nghị quyết TW khóa XII, tích cực thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác xây dựng đảng, được Chi bộ quan tâm, thường xuyên tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tuyên truyền, vận động đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng: tham mưu triển khai sớm công tác chuẩn bị kỳ họp, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tham mưu giúp các Ban nắm bắt tình hình để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, chất lượng thẩm tra được nâng cao hơn, giúp đại biểu có cơ sở thảo luận và quyết nghị; tham mưu giúp việc trong hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban hoàn thành các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân..

      Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu đóng góp cho báo cáo chính trị trình đại hội về: công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

IMG_3561 800.jpg

Đ/c Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

phát biểu tại đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của Chi bộ II đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ, Chi ủy nhiệm kỳ tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Cấp ủy chi bộ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề quan trọng có tính đột phá, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý hơn cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, quan tâm đến công tác phát triển đảng; chú trọng giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vận động đảng viên tăng cường đăng ký đề tài, sáng kiến khoa học trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ, nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác; khắc phục tồn tại, hạn chế. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ (nếu có), tăng cường đoàn kết gắn bó nội bộ; thực hiện có hiệu quả quy định về quần chúng tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ, kết luận, Nghị quyết Đảng cấp trên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên khắc khục những khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thống nhất lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, xứng đáng để bầu vào ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023.

IMG_3568 800.jpg

Các đại biểu chụp ảnh cùng Cấp ủy Chi bộ  nhiệm kỳ 2020-2023

      Tại Đại hội, đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2023, gồm có Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. 

      Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 cảm ơn các đại biểu cấp trên đã về dự và chỉ đạo Đại hội, sự tham gian nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ, góp phần vào thành công của Đại hội. Tại Đại hội, cấp ủy khóa mới thông qua chương trình hành động của Chi bộ nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phòng Tổng hợp