Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức, sự kiện Chi bộ, Đảng bộ  
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

        Chiều 15/5/2020, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có các đồng chí Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên trách, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

IMG_4106.JPG 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 phát biểu khai mạc Đại hội.

       Sau phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa III trình đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

       Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ III đã đề ra. Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan. Đảng bộ chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định, đảm bảo nề nếp, nội dung thiết thực; nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đảng viên, nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, công tác phát triển đảng được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 đảng viên (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra). Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện có hiệu quả, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hằng năm; chỉ đạo chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, do làm tốt công tác kiểm tra giám sát đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được Đảng bộ thường xuyên quan tâm với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạng, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên thường xuyên thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; đã tham mưu, tổ chức  thành công 14 kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành 239 Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương; thực hiện cải cách và đổi mới trong tổ chức kỳ họp, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định; tổ chức 36 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo chương trình công tác, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Với những kết quả đã đạt được, 05 năm qua, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh luôn được BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá hằng năm là Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, được tặng bằng khen, cờ thi đua của tỉnh và nhiều danh hiệu, thi đua khen thưởng khác…

       Cũng tại hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã phát biểu tham luận đóng góp cho nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

IMG_4116.JPG

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,

  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

​        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt chú trọng thảo luận, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; chăm lo xây dựng củng cố đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và cơ quan, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất sinh hoạt chi bộtheo chuyên đề, đảm bảo nề nếp, nội dung thiết thực, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ; thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, nhất là giám sát thường xuyên tại các chi bộ. Quan tâm, chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, hội viên,  đoàn viên trong cơ quan. Nâng cao vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban; tham mưu đẩy mạnh cải cách trong các kỳ họp của HĐND, nhằm nâng cao hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

        Đại hội đã bầu ra BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy (khóa III) được bầu là Bí thư Đảng ủy khóa IV; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, chiều 14/5/2020, Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp trù bị thực hiện các nội dung theo quy định.

IMG_4132.JPG
Các đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng

các đồng chí BCH Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phòng Tổng hợp