Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tin tức, sự kiện Đoàn ĐBQH tỉnh  
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

         Thực hiện công văn số 602-CV/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tại địa phương; đại diện Ban Tổ chức, uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và lãnh đạo phòng công tác Quốc hội.

a thang_kiemdiemdoan.jpg

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 

 báo cáo kiểm điểm tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam năm 2022

        Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm điểm tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam năm 2022.

        Theo báo cáo, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh tới các đại biểu quốc hội tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng bằng nhiều hình thức; quan tâm tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quan tâm; tuyên truyền, giải thích về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu biết, tạo sự đồng thuận, ủng hộ.

        Tại Kỳ họp Bất thường thứ nhất, Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư của Quốc hội khoá XV, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đầy đủ, tích cực, trách nhiệm tất cả các phiên họp trực tuyến và tập trung của các kỳ họp; tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng tại các phiên thảo luận ở đoàn, ở tổ, các phiên họp trực tuyến và tập trung toàn thể tại hội trường của Quốc hội. Cụ thể đã tham gia 50 lượt ý kiến, trong đó 09 ý kiến phát biểu tại hội trường và phiên họp toàn thể, 41 ý kiến phát biểu thảo luận tổ đối với các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết được thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp và các vấn đề quan trọng khác… Các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội…

        Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội, chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng, triển khai hiệu quả chương trình giám sát năm 2022, tổ chức tốt 04 cuộc giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh: (1) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; (2) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đến nay; (3) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; (4) Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021…

hien_kiemdiemdoan.jpg

Đồng chí Trần Thị Hiền, Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh trình Hội nghị. Hội nghị đã phát huy tính dân chủ, khách quan, nghiêm túc góp ý cho từng cá nhân trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Các đại biểu được góp ý đã nghiêm túc tiếp thu đối với những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

        Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả kiểm điểm năm 2022; Đoàn ĐBQH tỉnh đã bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Kết quả bỏ phiếu: Tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2/2 Lãnh đạo Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh để nghị: Trong năm 2023, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu để tham gia, đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; Nghiên cứu, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri...