Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát tại UBND huyện Kim Bảng.

Tin tức, sự kiện Đoàn ĐBQH tỉnh  
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát tại UBND huyện Kim Bảng.

        Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chiều ngày 07/02/2023, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam do đồng chí Phạm Hùng Thắng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại UBND huyện Kim Bảng.

        Tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

         Theo báo cáo, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Ngành giáo dục huyện đã xây dựng kế hoạch của ngành, chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo yêu cầu Chương trình mới. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương; phối hợp cung ứng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Qua đánh giá bước đầu, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện cụ thể của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phù hợp với khả năng tiếp thu của các đối tượng học sinh; khai thác triệt để phương pháp dạy học tích cực.

        Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ngành giáo dục và đào tạo huyện gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Thiếu giáo viên ở tất cả các bậc học, nhất là các môn tích hợp, tin học, ngoại ngữ; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số cơ sở giáo dục chưa đồng bộ; giá sách giáo khoa còn cao so với thu nhập của một bộ phận người dân; nhận thức của một số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và người dân chưa đầy đủ…

         Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Kim Bảng làm rõ một số nội dung như: phương hướng, biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục; việc bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá bước đầu về chất lượng giáo dục học sinh, khả năng đáp ứng của giáo viên sau 3 năm triển khai thực hiện...

         Đại diện các trường phổ thông trên địa bàn huyện đã báo cáo làm rõ thêm những kết quả quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thực tế triển khai thực hiện.

thang_qh_kb.jpg

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận

         Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà UBND huyện Kim Bảng đã đạt được, đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành tựu đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước để người dân hiểu và đồng thuận. UBND huyện cần làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn Chương trình giáo khoa giáo dục phổ thông 2018… Đối với kiến nghị của UBND huyện Kim Bảng, Đoàn tổng hợp và chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.