Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân nhân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện  
Hội đồng nhân nhân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

binh luc-ky 6.png

Các đại biểu tham dự kỳ họp

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022 với quyết tâm và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,53 triệu đồng, bằng 50,3% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.305,7 tỷ đồng, đạt 50,63% kế hoạch, tăng 2,98% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 2.612,6 tỷ đồng, bằng 50,34% kế hoạch, tăng 40,56% so với cùng kỳ; thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn bằng 73% dự toán tỉnh giao và đạt 59,5% dự toán huyện phấn đấu và tăng 11,7% so với cùng kỳ..Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

        Hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm có nhiều đổi mới, công tác chuẩn bị kỳ họp, xây dựng nội dung chương trình, tổ chức và điều hành kỳ họp sắp xếp phù hợp, khoa học; Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được quan tâm hướng về cơ sở; hoạt động giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề. Các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đã tích cực hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Hiệu quả hoạt động của HĐND huyện đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

a son-binh luc-ky 6.png

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

       Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Bình Lục đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới HĐND, UBND huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ:  chủ động đánh giá, rà soát thường xuyên tình hình và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng của huyện để phát huy hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính;  thường xuyên quân tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

       Theo chương trình kỳ họp, kỳ họp dành thời gian cho việc thảo luận, chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri; đồng thời, thông qua các nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022 và phê chuẩn quyết toán  ngân sách năm 2021./