Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện

Tin tức, sự kiện  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện

         Thực hiện Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về việc giám sát công tác quản lý - đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện. Trong tháng 4/2023, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại 05 xã, thị trấn (Kiện Khê, Thanh Hương, Liêm Sơn, Thanh Hà và thị trấn Tân Thanh). Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn và Lãnh đạo UBND huyện.

cuong-gsttthanhliem.jpg

Đoàn Giám sát làm việc tại xã Thanh Hương

          Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy: UBND các xã, thị trấn đã chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án, công trình. Các dự án, công trình đều được UBND xã, thị trấn báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã, thị trấn xin chủ trương đầu tư và được HĐND xã, thị trấn thông qua tại các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ hàng năm. Tuân thủ nghiêm và thực hiện công khai, minh bạch các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo Luật Đầu tư công. Quá trình thi công các dự án đều đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, tiến độ được phê duyệt….các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều đạt hiệu quả đầu tư. Công tác thanh toán, quyết toán các dự án đảm bảo các quy định của pháp luật.

doan-gsttthanhliem.jpg

Đoàn Giám sát làm việc tại xã Liêm Sơn

          Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình ở các xã, thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc thực hiện quyết toán một số công trình còn chậm...

          Tại các buổi làm việc, các xã, thị trấn đã kiến nghị với Đoàn Giám sát những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư - xây dựng các công trình, dự án; công tác bố trí vốn và công tác quyết toán các dự án, công trình tại địa phương.

          Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn trong công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình; việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án phải thông qua HĐND các xã, thị trấn theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình đảm bảo đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đầu tư - xây dựng; đẩy nhanh các tiến độ quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán./.