Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức, sự kiện  
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

        Chiều 17/3/2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hương, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các phòng; trưởng các đoàn thể chính trị cơ quan Văn phòng. 

manh_hnsoketdang.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm

        Tại hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lầnthứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và nghị quyết Đại hội Đảng bộVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chu Quốc Thành, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

         Theo báo cáo của Đảng ủy Văn phòng, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nổi bật: Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, quê hương nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước đến cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đảng bộ quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức của Đảng bộ; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025; chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên; chủ động trong việc theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên mới; thường xuyên nắm tình hình chính trị nội bộ, không để phát sinh phức tạp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; vận động đoàn viên, hội viên thi đua đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

quang-so ket dang bo.jpg

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

         Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh như: tham mưu tổ chức 18 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành gần 300 nghị quyết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tham mưu giúp Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả việc lấy ý kiến, tham gia đóng góp đối với các dự án Luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến; tham mưu, phục vụ Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã triển khai thành công 23 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cuộc giám sát tập trung vào những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm; tham mưu, phục vụ Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban của HĐND thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định..

         Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời đề xuất những giải pháp, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong trong thời gian tới. 

huong_hnsoketdang.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa quá. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng bộ Văn phòng phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên;  Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đảng bộ, chi bộ; củng cố xây dựng cơ sở đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, có tính chuyên nghiệp; triển khai hiệu quả  Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; triển khai thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham mưu, đề xuất cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chỉ đạo tổ chức đoàn thể thường xuyên chăm lo, đảm bảo chế độ, chính sách, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên./.