Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm khảo sát hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tin tức, sự kiện  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm khảo sát hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Trong 2 ngày 28 và 29/5/2018, Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm đã tổ chức khảo sát hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tham dự cùng Đoàn khảo sát có đồng chí Đinh Viết Cường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện; Các đồng chí Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo các Ban HĐND xã, thị trấn nơi đoàn đến khảo sát.

image001.jpg

          Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, các Ban của HĐND xã, thị trấn gồm có Trưởng Ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên; các Ban HĐND đều hoạt động kiêm nhiệm. Do các thành viên của Ban đều mới tham gia hoạt động lần đầu, còn ít kinh nghiệm nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các Ban HĐND xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các  Ban, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các Ban HĐND. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn cần phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quan tâm hơn nữa đến các hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát chuyên đề. Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát, chương trình hoạt động của HĐND xã, thị trấn, các Ban HĐND cần xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định./.

Ban Pháp chế HĐND huyện