Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát tại một số trường trên địa bàn huyện.

Tin tức, sự kiện  
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát tại một số trường trên địa bàn huyện.

          Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XVIII. Từ ngày 02/11/2018 - 09/11/2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm đã tổ chức giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tình hình quản lý, sử dụng kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp; các khoản thu khác của phụ huynh và học sinh năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 tại một số trường trên địa bàn huyện. Tham dự Đoàn giám sát có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Lãnh đạo Phòng tài chính - kế hoạch huyện; Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; đại diện Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện.      

Ban KTXH Gs tai Tp (900 x 337).jpg

Đoàn giám sát làm việc tại trường THCS Liêm Sơn

           Mục đích của đợt giám sát là nắm bắt tình hình, kết quả công tác dạy và học trong năm học 2016-2017; 2017-2018 và công tác chuẩn bị cho năm học 2018-2019; tình hình quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp; các khoản thu khác của phụ huynh và học sinh. Thông qua việc giám sát, nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Qua đó đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

                                                 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm