Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016
Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;