Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức, sự kiện Ban Pháp chế  
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

        Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TTHĐND ngày 27/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại UBND thành phố Phủ Lý (chiều ngày 15/6/2022) và UBND thị xã Duy Tiên (chiều ngày 16/6/2022). Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; Lãnh đạo các cơ quan, sở, ban ngành: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Lãnh đạo và đại diện các phòng, ban có liên quan của đơn vị Đoàn giám sát làm việc.

phu ly-gs ban phap che.png

Đồng chí Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát

        Theo báo cáo của đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý, UBND thị xã Duy Tiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa phương vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn được cấp uỷ, lãnh đạo địa phương quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đã tăng cường đối thoại, gặp gỡ, trao đổi, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời gắn với giải thích pháp luật, tạo điều kiện để người khiếu nại tiếp cận thông tin, thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, do đó nhiều trường hợp công dân hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo. Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, UBND thành phố Phủ Lý, UBND cấp xã thuộc thành phố Phủ Lý đã tiếp 10.823 lượt công dân, giải quyết 827/866 vụ việc (đạt 95,5%); UBND thị xã Duy Tiên và UBND cấp xã thuộc thị xã Duy Tiên đã tiếp 3.428 lượt công dân, đã giải quyết 459/464 vụ việc (đạt 98,92 %). Qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

        Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, đóng góp ý kiến để UBND thành phố Phủ Lý, UBND thị xã Duy Tiên hoàn thiện báo cáo và đề nghị lãnh đạo đơn vị báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà thành viên Đoàn giám sát quan tâm như: Việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật để công dân hiểu và chấp hành; tiến độ giải quyết đơn thư của công dân…

a son-gs ban phap che.png

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận 

tại buổi giám sát UBND thị xã Duy Tiên​

       Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các địa phương tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa phương, tập trung phân loại chính xác đơn thư của công dân; quan tâm công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật cho người dân, tăng cường đối thoại trong giải quyết đơn thư của công dân; quan tâm thanh tra trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.