Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tin tức, sự kiện Ban Pháp chế  
Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Chiều ngày 26/5/2015, Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BPC ngày 21/4/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (thời điểm từ 01/01/2014 đến 31/3/2015), Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài nguyên và môi trường. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban quản lý các KCN; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đ/c Hoàng Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Pháp chế HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Theo báo cáo: Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/3/2015, Sở đã tổ chức tổng cộng 42 đợt thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 07/42 đối tượng thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền nộp phạt vào ngân sách là 128 triệu đồng, buộc các đối tượng vi phạm phải khắc phục những hậu quả xảy ra. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đồng chí Vũ Hữu Song, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đọc báo cáo
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở Tài nguyên – Môi trường trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các trường hợp xử lý vi phạm đều theo đúng thẩm quyền được giao. Đồng chí đề nghị: hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc của xã hội nên các cơ quan, ban ngành phải có trách nhiệm xử lý công bằng và nghiêm minh các vi phạm. Bên cạnh đó cần tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong nhân dân. Đối với những kiến nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp thu, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
Phòng Thông tin Dân nguyện