Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà ...

Tin tức, sự kiện Ban Pháp chế  
Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.

         Chiều 19/4/2018, Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quyết,  Ủy viên Ban Thư​ờng vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh;​​ các đồng chí Lãnh đạo đại diện: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

IMG_7811 (900 x 600).jpg


Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

       Việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban pháp chế HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm nâng chất lượng, hiệu quả trong công tác cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc thực hiện chức năng trong phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể và cá nhân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và phòng chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

IMG_7834 (900 x 600).jpg 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác ​​trước sự c​hứng kiến của các vị đại biểu tham dự hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cáo nỗ lực, quyết tâm của 2 cơ quan trong việc tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan giám sát và cơ quan thực hiện chức năng quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ Chính trị của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai Quy chế phối hợp đến cán bộ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban pháp chế HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời bổ sung và hoàn thiện Quy chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giám sát và công tác kiểm sát, đáp ứng tốt yêu cầu phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  Việc tổ chức hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh./.