Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin hoạt động Ban Pháp chế  
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thực hiện kế hoạch số 27/KH-BPC ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, trong các ngày 25, 29, 30, 31/5 và 1/06/2012 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề: "công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh" tại một một số Sở, ngành và huyện. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo sở Tài chính; lãnh đạo sở Nội vụ và các chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại sở Nội vụ
Tại các đơn vị giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo các sở Sở Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Thanh Liêm, UBND huyện Kim Bảng  báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tại đơn vị. Tại các buổi làm việc, thành viên trong Đoàn giám sát đã phát biểu bổ sung vào báo cáo của đơn vị và trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển… cán bộ, công chức, viên chức.
Kết luận sau các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo và tài liệu của đơn vị gửi đến Đoàn tương đối đầy đủ; đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị cần thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh, hạn chế số lượng hợp đồng lao động tại đơn vị. Sau đợt giám sát tại các đơn vị, Đoàn giám sát sẽ có văn bản thông báo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển đến các đơn vị Đoàn đến giám sát./.
Phòng Thông tin Dân nguyện