Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

Tin hoạt động Ban Pháp chế  
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thẩm tra  các  báo  cáo,  tờ trình,  đề án và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII
Chiều ngày 2/7/2012, Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với UBND thành phố để nghe báo cáo việc xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý; đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban pháp chế; đại diện lãnh đạo sở Xây dựng, sở Nội vụ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các đồng chí chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm
 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phốPhủ Lý.
Tại hội nghị Ban được nghe các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo việc xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý, nghe lãnh đạo sở Xây dựng, lãnh đạo sở Nội vụ phát biểu thêm một số vấn đề liên quan đến ngành, tiếp đó các thành viên Ban pháp chế phát biểu ý kiến yêu cầu UBND thành phố làm rõ về các nội dung, những vấn đề có trong đề án, 
Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của tỉnh và thành phố đề nghị UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban tiếp tục hoàn chỉnh Đề án về mở rộng thành phố Phủ Lý trình trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII quyết định.
 
Phòng Thông tin Dân nguyện