Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2020

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2020

     Sáng ngày 10/01/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy,  HĐND, UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố.

IMG_3729 800.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020

        Đánh giá kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2019, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã phối hợp tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có liên quan trả lời cử tri và nhân dân. Việc xây dựng, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung, chương trình, điều hành các Phiên họp khoa học, hợp lý, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm. Kỳ họp thứ 11 đã tiếp nhận 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng, 11 ý kiến chất vấn của 8 đại biểu HĐND tỉnh; thông qua 23 Nghị quyết đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội… Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:  Công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp có việc, có đơn vị chưa chủ động dẫn đến tiến độ, chất lượng bị ảnh hưởng; Việc trả lời ý kiến, kiến nghị, chất vấn của Lãnh đạo một số Sở, ngành có việc còn chung chung, chưa trọng tâm, chưa xác định rõ lộ trình, thời gian giải quyết...;

       Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2019 cơ bản đã duy trì thực hiện tốt, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp năm 2018. Hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ngày càng được nâng lên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Trong công tác phối hợp có sự chủ động, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi bên. Công tác tiếp xúc cử tri có những đổi mới trong việc gắn tổ chức đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với tiếp xúc cử tri; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; Chế độ thông tin, báo cáo, chất lượng văn bản được nâng lên; công tác giám sát ngày càng có trọng tâm, trọng điểm đi vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; điều hành hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh ngày càng đổi mới, sát với thực tiễn, mang lại sự chuyển biến rõ nét; tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến chính quyền và được UBND, các cơ quan, đơn vị tích cực giải quyết, trả lời, được cử tri, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

      Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận đánh giá làm rõ kết quả công tác tháng 12, trong đó có phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, việc giải giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến, kiến nghị có tính chất bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm; đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2019 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh..;

IMG_3721 800.jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

           Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các mặt công tác đã đạt được trong tháng 12/2019, kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa  Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cơ quan cần thực hiện tốt một số nội dung: Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cần tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp, từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế; cần quan tâm phối hợp rà soát, tăng chủ động của các ngành giải quyết các vấn đề phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó cần chủ động rà soát, chuẩn bị các nội dung cần trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề; Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cư tri và nhân dân trong việc triển khai các Nghị quyết; phối hợp trong vấn đề giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề chính đáng, bức xúc của cử tri; Các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo làm tốt chính sách an sinh xã hội để người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm./.

Phòng Tổng hợp