Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5; thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5; thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

        Ngày 11/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2023, triển khai chương trình công tác thời gian tới và thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh.

hoang-thongnhatky13.JPG

​Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Trong tháng 4/2023, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì nền nếp, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết; phối hợp rà soát, chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, kỳ họp thông qua 22 nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền quy định để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình đối với các thành viên UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; thường xuyên nắm tình hình, giám sát, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh triển khai xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị nội dung và tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung theo Chương trình giám sát năm 2023 đã được HĐND tỉnh thông qua

         Tại hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân; đánh giá kết quả công tác tháng 4/2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được cử tri, nhân dân quan tâm: tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy, nước sạch nông thôn...

        Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX được tổ chức trong 2,5 ngày (khoảng thời gian từ 03/7 - 07/7/2023) tại Hội trường UBND tỉnh; kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành theo quy định; xem xét thông các Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

chuc-thongnhatky13.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

         Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp; căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp...

thuy-thongnhatky13.JPG

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND đề nghị các cơ quan thực hiện tốt một số nội dung:

       Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới: các cơ quan tích cực theo dõi, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những nội dung theo Nghị quyết về kết quả phiên họp chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; Tăng cường giám sát, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023 theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng; ...

       Đối với nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo tiến độ theo quy định; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp… Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp; kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia thảo luận các nội dung dự thảo nghị quyết, tờ trình; các nội dung cần lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động, của nhân dân và các công tác phối hợp chuẩn bị trước, trong và sau Kỳ họp; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết ban hành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị địa điểm tiếp xúc cử tri; tổ chức nghiên cứu tài liệu tích cực thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp. Các Đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; chủ động nghiên cứu tài liệu Kỳ họp, tích cực thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình Kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp./.​