Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
Thông tin của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam
​Địa chỉ: số 1 A, đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại, Fax: 02263842175
Địa chỉ hộp thư điện tử: hdnd@hanam.gov.vn