Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Văn phòng

Giới thiệu chung Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam

Email: nguyenhoangson@han​am.gov.vn

Quê quán: thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh.

Năm sinh: 1980

  Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Email: nguyenducmanh@hanam.gov.vn

Quê quán: xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp