Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam


a Manh.png

 

 Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Email: nguyenducmanh@hanam.gov.vn

 anh thanh.jpg

Họ và tên: Chu Quốc Thành.

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Email: thanhcq165@gmail.comchi ha.jpg

 Họ và tên: Trần Thị Hà.

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Email: hatung0578@gmail.com
Cập nhật ngày 14/11/2023