Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nạo vét, kiên cố hóa kênh A3-4 kết hợp làm đường giao thông thành phố ...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nạo vét, kiên cố hóa kênh A3-4 kết hợp làm đường giao thông thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan