Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nạo vét, gia cố kênh tiêu KB, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nạo vét, gia cố kênh tiêu KB, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan