Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt về chủ trương đầu tư Nạo vét, gia cố kênh dẫn trạm bơm Võ Giang, huyện Thanh Liêm, tỉnh ...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt về chủ trương đầu tư Nạo vét, gia cố kênh dẫn trạm bơm Võ Giang, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan