Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Kè chống xói lở, mở rộng, nâng cấp tuyến đường bờ sông Duy Tiên, thị x...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Kè chống xói lở, mở rộng, nâng cấp tuyến đường bờ sông Duy Tiên, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1)
Tin liên quan