Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách sự cố nứt, lún, sụt đê tả Đáy đoạn từ K129+000 – ...

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách sự cố nứt, lún, sụt đê tả Đáy đoạn từ K129+000 – K132+554 thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan