Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.
Tin liên quan