Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đư...

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH1 có hiệu lực.