Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp chống sạt lở bờ tả sông Châu Giang kết hợp làm đường...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp chống sạt lở bờ tả sông Châu Giang kết hợp làm đường giao thông kết nối các khu nông nghiệp công nghệ cao đoạn từ cầu Châu Giang đến xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp chống sạt lở bờ tả sông Châu Giang kết hợp làm đường giao thông kết nối các khu nông nghiệp công nghệ cao đoạn từ cầu Châu Giang đến xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân
Tin liên quan