Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư cải tạo, gia cố kênh C1 kết hợp làm đường giao thông huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư cải tạo, gia cố kênh C1 kết hợp làm đường giao thông huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan